Samfunnsansvar

Nysgjerrig på hvordan vi jobber?

Vi jobber tett med våre leverandører slik at vi til en hver tid vet hvor råvarene våre kommer fra og at ulla vi bruker er mulesingfri. Vi har åpne leverandørlister som du kan se her.

Våre etiske retningslinjer er formidlet til alle våre leverandører og er forankret i kontraktene våre. Våre leverandører må signere gjeldene Code of Conduct (CoC) som er basert på FNs menneskerettighetskonvensjoner, og omhandler bla. menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, HMS, miljø og utvikling i hele verdikjeden.

Som forbruker kan du være sikker på at de varene du handler fra Ulvang er laget med omtanke for både mennesker og miljø. Vårt fokus på samfunnsansvar bidrar til å skape en mer bærekraftig og miljøvennlig kolleksjon, fra første idé på designbordet, til utvikling, produksjon og leveranse i butikk.

For å kunne ta riktige valg, få råd og profesjonell hjelp til vårt bærekraftsarbeid har vi har vært medlem av Initiativ for Etisk handel (IEH) siden 2005. IEH er en medlemsorganisasjon og Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder. Å være medlem i IEH innebærer å ta tak i utfordringer i egen leverandørkjede, og rapportere åpent om status og fremdrift i arbeidet. Medlemskap forplikter til kontinuerlig forbedringsarbeid og gir tilgang til kurs, nettverk og erfaringsutveksling, seminarer og rådgivning.

Vi følger EU lovgivning når det hvilke kjemikalier som brukes i fremstilling av våre produkter. Våre leverandører skriver under på at de følger European Chemicals legislation, kalt REACH. Gjennom vårt medlemskap i RISE, holder oss oppdatert på lovendringer og krav i forhold til bruk av kjemikalier.

Mange av våre produkter er STANDARD 100 by OEKO-TEX® sertifiserte. Det betyr at absolutt alle deler produktet er testet etter gitte normer, og ikke inneholder spor av skadelige substanser.

Ulvang har egne ansatte som har som hovedoppgave å jevnlig besøke alle våre tekstilprodusenter for å følge opp at våre rutiner, CoC, og etiske retningslinjer blir fulgt i det daglige arbeidet.

 

VI ER ULL OG VI BRYR OSS!