Hvordan optimaliserer vi transporten

Verden har skiftet fokus, vekten legges stadig mer inn på tiltak som kan optimalisere transport av varer og produkter på en mer miljøvennlig og effektiv måte.

Ulvang_ImageBanner_optimaliserin_sau.jpg

Ulvang, som er en del av Brav implementerer strategier med bærekraftige tiltak for å kunne sørge for at produkter har minimal påvirkning på miljøet, bruker miljøsertifisert kvalitet, resirkulert materiale, og vann- og energibesparing hvor det er mulig. Med å hele tiden se på nye tiltak og løsninger er man med på å bidra til bærekraftige praksiser/løsninger innen industrien.


Transport og levering

De fleste produktene kommer fra fabrikker i Asia og Europa, og det er to måter varene blir fraktet på. Den vanlige leveransen går fra fabrikker til hovedlageret på Lillehammer for så å bli sendt ut til kunder (privatpersoner). Direkte levering derimot, betyr at varer går rett fra fabrikk til kunder (kjeder/butikker) og man slipper mellomleddet. I Brav prøver vi å få til mer direkte leveranser så miljøpåvirkningen minimalisereres under transport. 

Ved pakking benyttes esker i en standard størrelse, både når varene mottas fra fabrikker og når varer sendes ut til kunder. Med god planlegging utnyttes både plassen i eskene og i containerene til det fulle, da reduserer man risikoen for ekstra frakt, drivstofforbruket kuttes og fotavtrykket blir lavere. Et mål er å få eskene mer fleksible og at de kan benyttes på flere måter i fremtiden for å frakte varer og produkter. 

I Brav evalueres stadig våre sourcing og forsyningsnettverk, for å få en best mulig leveranse for våre kunder og minst mulig miljøpåvirkning. Med god planlegging kan vi bedre forutsi hvilken type produkter man skal bestille og i hvilken mengde. 

Ulvang_ImageBanner_optimalisering.jpg

Returer

Når kunder ikke lenger ønsker en vare vil transportselskapet som tar imot returen sende denne direkte tilbake på hovedlageret i Lillehammer. Da kan du som kunde kjenne deg trygg på at det ikke blir noen mellomstopp eller unødvendig frakt på de returene man har. 

Fremtiden

Ulvang, som Brav setter høye krav til sine leverandører når det gjelder menneskerettigheter, dyrevelferd og miljøkrav. Ved å kontinuerlig se på nye og bedre løsninger vil man kunne bidra til å redusere sine avtrykk på en best mulig måte. Det er fortsatt en lang vei og gå, men nye strategier blir stadig sett på for å kunne ta sin del av ansvaret.