Dyrevelferd

Ingenting er viktigere for oss enn at dyrene vi jobber med har det bra!

Vi jobber kun med sauebønder som tar dyrevelferd på alvor. Det føles godt for oss å kunne besøke gårdene og se at dyra vi får ull fra har det bra.

I flere hundre år har vi holdt husdyr, og etterhvert som kunnskapen har blitt større og teknologien utvikles blir industrien stadig mer produktiv. Omgivelsene til mange husdyr nå ser ikke ut som de gjorde for 100 år siden. Dyrevelferd innenfor gårdsdrift dreier seg ikke lenger bare om å beskytte dyr fra mishandling, men å ivareta dyrenes velferd og naturlige levemåte. Begrepet dyrevelferd ble utredet av Brambellkommisjonen i 1965. Det ble oppsummert fem friheter for ideell velferd for husdyr.

 

Frihet fra sult, tørste og feilernæring

Husdyr skal ha fri tilgang til friskt vann, og fôres på en måte som opprettholder god helse og trivsel.

 

Frihet fra fysisk ubehag

Husdyr skal holdes i et egnet levemiljø med en komfortabel liggeplass, og ly for vær og vind.

 

Frihet fra smerte, sykdom og skade

Ved forebygging, rask diagnostisering og behandling av veterinær.

 

Frihet til å utøve normal atferd

Husdyr skal ha nok plass i egnede innhengninger eller driftssystemer og samvær med dyr av samme art.

 

Frihet fra frykt og stress

Husdyr skal holdes og behandles på en slik måte at de unngår vedvarende frykt og stress.

Det ble i 1965 slått fast at de to første punktene stort sett er oppfylte i moderne husdyrhold, mens friheten til å utøve normal atferd er dårligst ivaretatt. «De fem friheter» har påvirket utviklingen av regelverk for husdyr i hele verden.

 

Vi er stolte av at våre samarbeidsgårder setter dyrevelferd i høysetet. Sauene er mye utendørs, og de får vandre fritt over store områder.