Resirkulering

Vi arbeider kontinuerlig for å skape gode produkter med lang levetid for å bidra til en mer bærekraftig tekstilnæring. Ull er et naturlig produkt som varer i generasjoner om det blir behandlet riktig.

Når tiden riktignok er inne for å bytte ut ditt kjære Ulvang produkt, så ønsker vi å gi en oppfordring og påminnelse om resirkulering av klær. Ingen tekstiler skal i restavfallet!

Det finnes flere resirkuleringsalternativer, som f.eks. Fretex og GOTT (Gamle Oslo Tre & Tekstil).

fretex-gott.jpg

Dersom du ikke lenger bruker ditt Ulvang-produkt så kan du gi det bort til noen som trenger det via Fretex, eller så kan du lage noe nytt og kult. Det gleder oss å se når en sliten Rav genser får nytt liv i form av f.eks. en tovet sitteplate eller en hundegenser.

Fretex driver ut fra prinsippene i avfallshierarkiet og har fokus på det som er helt og rent og kan gjenbrukes slik det er. Noen ødelagte klær kan bli omdannet til nye produkter som isolerende tekstilmatter, vekstmatter for grønne tak, pussefiller og energigjenvinning. Gjenbruk av klær er et godt miljøtiltak.

Ulvang har også et eget samarbeid med GOTT som er en vekstbedrift for personer med yrkeshemminger og som har fått innvilget uførepensjon. De tar imot våre reklamasjoner og returer. Av disse tekstilene lager de fine nye produkter som f.eks. sitteunderlag og filleryer. Produktene som blir produsert av GOTT er klare for et nytt liv og selges via våre egne kanaler.

Lever inn dine slitne eller ødelagte tekstiler til resirkulering hos Fretex, eller til våre egne butikker – dine ødelagte klær blir til nye, bærekraftige produkter.