Djurens välbefinnande

Inget är viktigare för oss än att djuren vi jobbar med mår bra!

Vi arbetar bara med fårbönder som tar djurens välbefinnande på allvar. Det känns bra för oss att kunna besöka gårdarna och se att djuren vi får ull från mår bra.

I flera hundra år har vi hållit husdjur och allt eftersom kunskapen blivit större och tekniken utvecklas blir industrin allt mer produktiv. För många husdjur ser omgivningarna inte ut som för 100 år sedan. Djurens välbefinnande inom lantbruket handlar inte längre bara om att skydda djur från misshandel, utan om att värna om deras välfärd och naturliga levnadssätt. Begreppet djurvälfärd utreddes av Brambellkommissionen 1965. Det sammanfattades fem friheter för den perfekta välfärden för husdjur bör se ut.

 

Frihet från hunger, törst och undernäring

Husdjur ska ha fri tillgång till friskt vatten och utfodras på ett sätt som upprätthåller god hälsa och välbefinnande.

 

Frihet från fysiskt obehag

Husdjur ska hållas i en lämplig levnadsmiljö med en bekväm liggplats och skydd från väder och vind.

 

Frihet från smärta, sjukdom och skada

Förebyggande åtgärder, snabb diagnos och veterinärbehandling.

 

Frihet att utöva normalt beteende

Husdjur ska ha tillräckligt med utrymme i lämpliga inhägnader eller driftssystem och samvaro med djur av samma art.

 

Frihet från rädsla och stress

Husdjur ska hållas och behandlas på ett sådant sätt att de undviker ihållande rädsla och stress.

1965 slogs det fast att de två första punkterna i stort sett är uppfyllda i modern husdjurshållning, medan friheten att utöva normalt beteende är sämst omhändertagen. ”De fem friheterna” har påverkat utvecklingen av regelverk för husdjur i hela världen.

 

Vi är stolta över att de gårdar vi samarbetar med sätter djurens välbefinnande i fokus. Fåren är mycket utomhus och får vandra fritt över stora ytor.