Integritetspolicy

Brav behandlar personuppgifter om dig när du besöker våra webbplatser eller gör köp i vår webbshop, som privatperson eller som B2B-kund eller leverantör. Nedan hittar du information om vilka personuppgifter som samlas in, varför vi gör detta och dina rättigheter relaterade till behandlingen av personuppgifter.

Ansvarig för handläggning

Ansvarig för behandlingen av de personuppgifter vi behandlar är Brav Sweden AB (nedan Brav) av CEO.

Kontaktuppgifter till Brav:
Adress: Blåswixvegen 5, NO-2624 Lillehammer, Norway
Email: gdpr@brav.com
Telefon: +47 61 22 21 00
Org.nr: 556403-2224

För eventuella frågor eller kommentarer du kan ha om vår behandling av personuppgifter, eller för utövandet av dina rättigheter, vänligen kontakta gdpr@brav.com.

Information som samlas in och bearbetas

Vi samlar in och använder din personliga information för följande ändamål:

  • Etablering och skötsel av kundrelationen. I detta fall behandlas namn och allmänna kontaktuppgifter samt betalningsuppgifter. Vi lagrar även IP-adressen som används vid beställning. Behandlingen är antingen nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig som kund, eller på grund av berättigat intresse när du är kontaktperson som företagskund/leverantör och annat som behandlas i samband med detta.
  • Lagring/lagring av order och fakturahistorik. Vi lagrar orderinformation för användning vid bokföring, avgiftshantering och eventuell garanti/returhantering. Behandlingen är antingen nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig som konsumentkund, eller på grund av berättigat intresse när du är kontaktperson som företagskund/leverantör och annat som behandlas i samband med detta.
  • Distribution av marknadsföring, nyhetsbrev och annan relevant information om vår verksamhet. I detta sammanhang behandlas namn och e-postadress. Behandlingen sker på basis av samtycke från den som tar emot marknadsföringen, vanligtvis en konsumentkund eller en kontaktperson som företagskund.
  • Information om potentiella kunder och leverantörer. I detta fall behandlas kontaktuppgifter. Behandlingen är nödvändig för ändamål relaterade till ett berättigat intresse, för att säkerställa kommersiella hänsyn i vår verksamhet.
  • Rekrytering. I detta sammanhang behandlas CV, ansökan, intyg, diplom, utlåtanden från referenser, interna omdömen/intervjuprotokoll, eventuella personlighetstest och förmågastester. Behandling av personuppgifter sker på basis av avtal med den som söker en tjänst hos oss. Om vi ​​behåller ansökningsunderlaget efter att en rekryteringsprocess genomförts sker detta efter samtycke från den som söker tjänsten..
  • Säkerhet. I detta fall behandlas loggar på servrar, upptäckt, förtydligande och uppföljning av säkerhetsincidenter mm. Behandlingen är nödvändig för ändamål relaterade till ett berättigat intresse. Vi har bedömt att denna behandling är nödvändig för att säkerställa informationssäkerhet och förhindra obehörigt utlämnande av personuppgifter..

Cookies

Våra webbplatser använder vi vissa cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du laddar ner en webbsida. Dessa används bland annat för att förbättra din användarupplevelse och komma ihåg vem du är, så att du förblir inloggad.

Syftet med cookies är att förse webbutiken med grundläggande funktionalitet såsom sessionshantering, analys, personalisering och marknadsföring.

Förstapartscookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Tredjepartscookies används för analys, marknadsföring och personalisering av webbplatsen.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till vår användning av dessa cookies genom att öppna inställningarna i din webbläsare och rensa data om cookies.

Läs mer om användningen av cookies.

Utlämnande av personlig information till andra

Vi lämnar inte ut eller överför din personliga information till andra såvida det inte finns en laglig grund eller order för sådant avslöjande.

För att kunna tillhandahålla våra tjänster på ett säkert sätt måste Brav i viss utsträckning använda tredje part för att behandla personuppgifter för vår räkning (databehandlare). När detta är nödvändigt säkerställer vi att dessa tredje parter genom ett databehandlaravtal följer våra och gällande lagstiftnings krav på behandling och användning av personuppgifter.

Vi samarbetar med välrenommerade transportörer för transport av dina beställda varor. I detta fall lämnar du personuppgifter (namn, adress och telefonnummer) som är nödvändiga för att de ska kunna leverera varorna till dig.

Vår betalningslösning för handel i vår webbutik drivs av Klarna. Vi lämnar personlig information som är nödvändig för genomförandet av betalningsordern till Klarna. Klarna samlar in och ansvarar för att behandla även den information som behövs för en transaktion med en bank.

All behandling av personuppgifter som vi utför sker inom EU/EES-området.

Förvaringstid

Vi lagrar dina personuppgifter hos oss så länge det är nödvändigt för det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in.

Det innebär till exempel att personuppgifter som vi behandlar utifrån ditt samtycke kommer att raderas, om du återkallar ditt samtycke. Personuppgifter som vi behandlar för att fullgöra ett avtal med dig raderas när avtalet har fullgjorts och alla förpliktelser som följer av avtalsförhållandet har fullgjorts. Personuppgifter som vi behandlar för att fullgöra en rättslig skyldighet från myndigheterna raderas när den rättsliga grunden så beslutar. Det gäller till exempel redovisning och redovisningsregler.

Rättigheter vid behandling av personuppgifter

Du har rätt att kräva tillgång, rättelse eller radering av de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även rätt att kräva begränsad behandling och under vissa förutsättningar invända mot behandlingen. Du kan läsa mer om dessa rättigheter på din lokala Datainspektions hemsida.

För att utöva dina rättigheter måste du kontakta oss via e-post eller telefon. Vi kommer att svara på din förfrågan så snart som möjligt och senast inom en månad. Vi kommer att be dig bekräfta din identitet eller tillhandahålla ytterligare information innan vi tillåter dig att utöva dina rättigheter. Vi gör detta för att försäkra oss om att vi bara ger åtkomst till dina personuppgifter till dig – och inte någon som utger sig för att vara du.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för behandling av personuppgifter hos oss. Vid avanmälan via nyhetsbrev är det enklast att klicka på avregistreringslänken i vårt nyhetsbrev. Du kan också kontakta oss via e-post.

Klagomål

Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte överensstämmer med vad vi har beskrivit här eller att vi på annat sätt bryter mot integritetslagstiftningen, så kan du lämna in ett klagomål till Allmänna reklamationsnämnden.

Ändringar

Skulle det ske en ändring i våra tjänster eller ändringar i regelverket om behandling av personuppgifter kan det leda till ändring av de uppgifter du har lämnat här. Uppdaterad information kommer alltid att finnas tillgänglig på vår hemsida.

 

Sist uppdaterad 29.03.2022